การเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุรายบุคคล

เคลมสินไหมเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

ลูกค้าที่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเครือข่ายของเอเอไอ เมื่อเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) สามารถเคลมสินไหมสุขภาพโดยลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Fax claim) ตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลมผ่านรพ.เครือข่ายของเอไอเอ (Fax claims)คลิกที่นี่

เคลมสินไหมเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก (OPD)

การรับการรักษาแบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่รพ.สามารถไปกลับระหว่างโรงพยาบาลและบ้านได้ สำหรับการเคลมสินไหมกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และทำการเรียกร้องสินไหมจากเอไอเอ


เคลมสินไหมด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุ

การเข้ารักษาด้วยสาเหตุโดยตรงจากอุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยฉับพลัน โดยไม่ได้ตั้งใจ และมีบาดแผลที่เห็นได้ชัดเจน เช่น โดนรถเฉี่ยวชน เป็นแผลเห็นได้ชัดเจน โดยต้องเข้ารักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ และมีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ตัวอย่างการรักษาพยาบาลที่ไม่ถือเป็นอุบัติเหตุ เช่น การรักษาอาการยกของหนักแล้วปวดหลัง หรืออาการตาอักเสบที่ไม่พบสิ่งแปลกปลอมหรือบาดแผลในดวงตา) เป็นต้น

ท่านที่มี บัตร AIA Care Card จะมีสิทธิพิเศษที่ให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลมผ่าน AIA Care Card
คลิกที่นี่

เคลมเงินชดเชยรายวัน

สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) ท่านจะได้รับเงินค่าชดเชยรายวัน ผ่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (บริการ AIAPAY สมัคร คลิก)

หรือ ผ่านเช็คที่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยการจ่ายเงินชดเชยรายวันจะนับตามวันที่นอนโรงพยาบาล และจำนวนเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ท่านทำไว้


 • ตรวจสอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายได้ และ/หรือ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • จะมีผลบังคับต่อเมื่อได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนด และ
  • จะมีผลบังคับ ณ วันที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
  คุณสามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ได้โดย
  • ตรวจสอบ ผ่าน แอปพลิเคชัน AIA iService หรือเว็บไซต์AIA iService ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สอบถาม ตัวแทนเอไอเอของคุณ
  • สอบถาม AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer