ขอแสดงความยินดีกับทีมงานของเรา นักวางแผนทางการเงิน

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานของเรา นักวางแผนทางการเงิน ที่จบการศึกษาโครงการ AIA FA

คุณณาศิส ค้วนเครือ

  • คุณวุฒิ  IC Plain
  • ประสบการณ์การวางแผนการเงิน การลงทุน
  • ประสบการณ์จัดพอร์ตการลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน
  • Derivative Warrant
  • ให้คำปรึกษาลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
  • ด้วยประสบการณ์การทำงานกับธนาคาร และบลจ. ชื่อดัง

สามารถช่วยคนไทยวางแผนทางการเงิน และสร้างหลักประกันได้อย่างดีเยี่ยม

ขอให้ประสพความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปครับ

เพื่อนๆ น้องๆ พี่ท่านใดอยากประสพความสำเร็จก็สามารถมาร่วมงานกับทีมงานเราได้ครับ


สมัครตัวแทน AIA FA

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer