ช่วงนี้ประกันสุขภาพได้ถูกพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ

ในปัจจุบันสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนใส่ใจกันมากขึ้น ป้องกัน หรือแบ่งเบาภาระ

  1. การป้องกันคือการออกกำลังกายอยู่เสมอ อาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้สุขภาพดี หากแม้ป้องกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจ็บ ไม่ป่วย การเจ็บป่วยมีหลายสาเหตุ อุบัติเหตุ เชื่อโรค ในฤดูกาล พันธุกรรม และอื่นๆ
  2. การแบ่งเบาะภาระง่ายกว่า เพราะ จ่ายเบี้ยประกันเพียงนิดเดียวก็ได้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเจ็บป่วยในอุบัติเหตุอีกด้วย อัตราส่วนน่าทึ่งมาก จ่ายหนึ่งคุ้มครองสามสิบ

Question : หากซื้อประกันแล้ว หากป่วยแล้วบริษัทประกันไม่จ่ายจริงหรือ
Answer : การซื้อประกันหากท่านซื้อกับตัวแทนมืออาชีพเช่น Amarin9d ปัญหานี้จะหมดไป เพราะท่าจะต้องตอบคำถามตามความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน หากท่านเจ็บป่วยด้วยเรื่องใดมาก่อน บริษัทจะพิจารณาเป็นรายๆไปว่า จะคุ้มครองโรคดังกล่าวหรือไม่ หรือจะเพิ่มเบี้ย หากสุขภาพท่านไม่ดีจริง บริษัทอาจปฎิเสธการรับประกันได้ หากทำด้วความถูกต้องทั้งหมด บริษัทประกันอย่างไรก็จ่ายแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง ส่วนกรณีระยะเวลารอคอยนั้น 30 45 60 90 120 วันนั้นเป็นตามกฎหมายกำหนดสำหรับโรคบางโรค เช่นมะเร็ง ไส้เลื่อน อื่นๆ

Question : จริงไหม? ที่เคลมใช้ระยะเวลานาน
Answer : หากทุกอย่างถูกต้อง การเคลมใช้เวลาแป๊บเดียวชั่วอึดใจ เพียงแฟกซ์เคลม สำหรับลูกค้าที่ทำประกันครบ 6 เดือนไปแล้วและจ่ายเบี้ยประกันตรงตามดิว แต่หากยังไม่ถึงหรือจ่ายเบี้ยประกันไม่ตรงดิว ก็สามารถสำรองจ่ายไป และให้ตัวแทนมืออาชีพ Amarin9d ช่วยเคลมให้ ระยะเวลาปกติอยู่ที่ 1-3 สัปดาห์เท่านั้น หากหลักฐานครบถ้วน

Question : หลายคนมักจะพูดว่าอายุยังน้อยการแบ่งเบาภาระมาทางประกันเป็นไปได้ยาก เพราะ สุขภาพตัวเองดีอยู่ ภาระค่าใช้จ่ายตัวเองก็มาก จะแบ่งมาก็ลำบาก
Answer : สมัยนี้ง่ายมาก หากท่านมีบัตรเครดิตก็สามารถแบ่งจ่ายกับบัตรเครดิตก็ได้ หรือจะแบ่งจ่ายราย 6 เดือนก็ผ่อนแรงไปได้เยอะ

Question : เราจะซื้อประกันกับตัวแทนที่ดีได้อย่างไร
Answer : ตัวแทนที่ดีนั้นต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี ไม่ลดหรือเสนอลดค่าบำเหน็จ ไม่เสนอออย่างอื่นนอกเหนือกรมธรรม์ ดังตัวแทนมืออาชีพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer