ดูแลพ่อแม่สูงอายุ

ตอบแทนท่านในยามที่ท่านต้องการมากที่สุด

การดูแลพ่อแม่ในยามสูงอายุเป็นเรื่องที่หนักหนาไม่ใช่เล่นสำหรับหลายๆคน นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพร่างกายของพวกท่านแล้ว การดูแลจิตใจพวกท่านให้ยังรู้สึกว่าเป็นที่รักของลูกหลานก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน

เคล็ดลับการดูแลพ่อแม่สูงอายุ

1. สร้างระบบในการดูแลที่เหมาะสม

สำหรับหลายๆคนที่ไม่ว่างพอที่จะดูแลพ่อแม่สูงอายุด้วยตนเองตลอดเวลา คุณควรหาตัวช่วยที่เหมาะสม เช่น แบ่งหน้าที่หรือช่วงเวลาการดูแลพ่อแม่กับพี่น้อง จ้างคนดูแล หรือ มองหาสถานรับดูแลผู้สูงวัยที่ไว้ใจได้ โดยคุณสามารถจะกำหนดตารางเวลาที่จะใช้ร่วมกับพ่อแม่เป็นประจำ หรือกำหนดกิจกรรมที่คุณจะเป็นคนทำ เช่น การพาพ่อแม่ไปหาหมอด้วยตัวเองทุกครั้ง  นอกเหนือจากการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนแล้ว การตกลงเรื่องการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆกับคนในครอบครัวก็จะช่วยลดความตึงเครียดในบ้านลงด้วย

2. มีความรู้เรื่องสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเป็นไปได้ คุณและคนในครอบครัวควรที่จะมีข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของพ่อแม่ (เช่น โรคประจำตัว ยาที่ใช้) ไว้ในที่ๆสามารถเรียกมาดูเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ รวมถึง การคุยกันภายในครอบครัวถึงแนวทางการรักษาที่พ่อแม่ต้องการ เช่น ต้องการนอนโรงพยาบาล หรือรักษาตัวที่บ้าน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้หมอวินิจฉัยโรคและให้การรักษาที่ตรงกับใจของพ่อแม่ของคุณได้ง่ายขึ้น

Caring for aged parent-1

3. ทำความเข้าใจกับสถานภาพทางการเงินและสวัสดิการของพ่อแม่

พ่อแม่หลายๆท่านมีเงินเก็บ เงินบำนาญ ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตไว้หลายรูปแบบ แต่ไม่ได้แจ้งให้ลูกหลานรับรู้ ซึ่งอาจจะทำให้พลาดโอกาสการใช้สิทธิ์ประโยชน์เต็มที่ตามที่พึงได้รับ คุณควรลองสอบถามพ่อแม่ถึงประกันสังคมและสิทธิ์การรักษาพยาบาลต่างๆที่ท่านได้รับจากสถานที่ทำงานก่อนการเกษียณ หรือประกันสุขภาพอื่นๆที่ท่านถืออยู่  รวมถึงทำความเข้าใจว่า มีแหล่งเงินเก็บใดที่สามารถนำมาใช้ได้ในยามฉุกเฉินบ้าง เพื่อช่วยในการวางแผนการดูแลพ่อแม่อย่างครบวงจร

4. ยอมรับพฤติกรรมของพ่อแม่

หลายๆคนคงจะเคยเบื่อหน่ายพฤติกรรมหลายๆอย่างของพ่อแม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของพวกท่าน เช่น การไม่ยอมทำกายบริหาร การไม่ยอมใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงใหม่ๆในการเดิน  ถ้าคุณเคยรำคาญพฤติกรรมเหล่านี้ ควรระลึกว่าพ่อแม่ถูกหล่อหลอมมาด้วยประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากคุณ การพยายามให้พวกท่านเปลี่ยนพฤติกรรมในยามสูงวัย อาจจะทำให้ทั้งคุณและพวกท่านปวดหัวเอามากๆวิธีที่ดีกว่าคือการยอมรับในพฤติกรรมต่างๆของท่าน แล้วค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของท่านทีละน้อย จนท่านเห็นข้อดีและยอมเปลี่ยนพฤติกรรมไปเอง

5. ดูแลพ่อแม่อย่างที่ลูกพึงกระทำ ไม่ใช่อย่างนักวิชาการหรือผู้ปกครอง

นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพกายพ่อแม่แล้ว การดูแลใจของท่านก็สำคัญไม่แพ้กัน การซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้พ่อแม่ หรือ พาพวกท่านออกไปเดินเล่นบ้าง จะช่วยให้พวกท่านสุขกาย สบายใจ และอารมณ์ดีทุกครั้งที่คุณเจอพวกท่าน

Caring for aged parent-2

ให้ เอไอเอ ช่วยดูแลแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพร้อมทั้งช่วยบรรเทาความสูญเสียในยามจำเป็น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา : aia.co.th

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer