ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง

  โรควิถีชีวิตแม้จะป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตแต่บ่อยครั้งก็มีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเราและทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ เช่น การต้องใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษหรือแมัแต่ปัจจัยจากกรรมพันธุ์ และเมื่อเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ก่อนจะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรัก


ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง*

กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

 มะเร็งระยะลุกลาม (ผ่าตัดใหญ่มะเร็ง + เคมีบำบัด)  920,886 บาท
 การผ่าตัดเนื้องอกที่รังไข่โดยการส่องกล้อง  202,591 บาท
 การผ่าตัดเต้านม (ไม่ลุกลาม)  182,138 บาท
 ค่าฉายรังสีมะเร็งปอด เทคนิค IMRT/VMAT  207,600 บาท

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด  553,382 บาท
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  1,204,156 บาท
การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ   889,917 บาท

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง

ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องจากการผิดปกติของหลอดเลือด  1,016,521 บาท
การผ่าตัดสมองแบบเปิดกระโหลกศีรษะ (หลอดเลือดสมองโป่งพอง)  608,055 บาท

 * อ้างอิงข้อมูลจาก AIA Managed Care, ร.พ.บำรุงราษฎร์
ข้อมูลรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ร.พ.จุฬาลงกรณ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer