บัตรเครดิตซิตี้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยเอไอเอทั้งปีแรก และปีต่ออายุผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer