ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบยูนิต-ลิงค์ AIA Unit Linked

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (AIA Life Issara Prestige)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ

ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต รับเงินเอาประกันและมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA SMART WEALTH)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ นอกจากนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (IS)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว พร้อมสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวม


เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (RP)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regular Premium (Unit Linked) คือ ประกันชีวิตที่ให้ประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิต พร้อมกับโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้คัดสรรแล้วอย่างมืออาชีพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร คุณนก 097-449-2655

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer