ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ประกันชีวิตควบการลงทุน

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์ คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์เป็นการรวมการประกันชีวิตและการลงทุนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เอาประกันมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการประกันชีวิตแบบปกติ เบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน

เบี้ยประกันส่วนแรกจะถูกหักออกไปเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน หลังจากนั้นเบี้ยส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายตามสัดส่วนที่คุณเป็นผู้เลือกไว้ หากเทียบกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์มักจะมีผลตอบแทนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้องหักเบี้ยประกันบางส่วนไปชำระค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจจะสูงกว่าเบี้ยประกันที่ชำระเข้ามาถึง 145 เท่าของเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับเพศ อายุและประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์เหมาะกับใคร?

• ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงิน พร้อมผลประโยชน์คุ้มครองชีวิต และสุขภาพ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว

• ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตและเบี้ยประกันตามความต้องการของแต่ละช่วงชีวิต

• สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมได้ เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าประกันชีวิตทั่วๆไป โดยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลาย จาก บลจ. ชั้นนำที่ผ่านการคัดสรรโดยเอไอเอ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์?

• สามารถเลือกปรับ เพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิต ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละช่วงชีวิตได้ โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่

• สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ย และระยะเวลาในการชำระเบี้ยได้

• มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วๆไป

• สะดวกสบาย และง่ายต่อการจัดการ กรมธรรม์ฉบับเดียวตอบโจทย์ทั้งเรื่องการประกันชีวิต สุขภาพ และการลงทุน

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์ของเอไอเอโดดเด่นอย่างไร?

เอไอเอมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยูนิตลิงค์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ความต้องการความคุ้มครองชีวิตสูง หรือต้องการวางแผนการจ่ายเบี้ยออมเงินเท่าๆ กันทุกปี เพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันออมทรัพย์ทั่วไป หรือ ต้องการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ประกันชีวิตและผลตอบแทนจากการลงทุน

เอไอเอมีกระบวนการคัดสรรและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวม หากกองทุนใดมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง เอไอเอจะสรรหากองทุนรวมอื่น ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมาทดแทน

นอกจากนี้เอไอเอยังมีบริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-balancing Program) เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนที่คุณกำหนดไว้ให้คงเดิม เนื่องจากเมื่อระยะเวลาผ่านไปและสัดส่วนของกองทุนที่คุณเลือกไว้เปลี่ยนไปจากเดิมจากการที่มูลค่าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนของแต่ละกองทุนรวม ช่วยประหยัดเวลาให้กับคนที่ไม่มีเวลามาดูผลประกอบการของกองทุนด้วยตนเองเป็นประจำ โดยเอไอเอไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกองทุนรวม

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์

ข้อมูลกองทุนรวม ภายใต้เอไอเอ ยูนิต ลิงค์

คำถามที่พบบ่อย

Q: ทำไมการลงทุนในผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป มีโอกาสขาดทุนไหม?

A: สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป เอไอเอ จะนำเงินส่วนใหญ่ของคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ความผันผวนในการลงทุนและวิกฤติในตลาดทุนจะไม่ส่งผลต่อจำนวนเงินคืนแก่คุณตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (แต่ความผันผวนในการลงทุนและวิกฤติในตลาดทุนอาจมีผลต่อเงินปันผล สำหรับแบบประกันชีวิตทั่วไปที่มีเงินปันผล)

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มยูนิตลิงค์ คุณสามารถเลือกปรับพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้ เช่น หากคุณสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น คุณสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นมากขึ้น และลดสัดส่วนของกองทุนตราสารหนี้ลง หากพอร์ตของคุณมีผลตอบแทนที่สูง คุณก็จะได้เงินก้อนเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด หรือ เมื่อเสียชีวิตมากขึ้นด้วย


Q: หากเสียชีวิตในช่วงที่พอร์ตลงทุนมีการขาดทุน ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่?

A: หากผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ ผู้รับผลประโยชน์ เช่น ทายาท จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกัน บวกด้วยมูลค่าของหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เงินชดเชยที่ส่งต่อไปให้ลูกหลานจะไม่น้อยไปกว่าทุนเอาประกันของกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม หากพอร์ตของคุณมีผลตอบแทนที่ต่ำมากหรือขาดทุน คุณอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปในพอร์ตของคุณ เพื่อให้มีมูลค่าเพียงพอในการรักษาสถานะของกรรมธรรม์ ไม่ให้กรมธรรม์ขาดอายุก่อนที่จะครบกำหนด


Q: ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์ซื้อได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

A: ซื้อได้ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต เฉพาะตัวแทนที่มีสิทธิขายยูนิตลิงค์เท่านั้น ซึ่งเอไอเอมีตัวแทนที่มีสิทธิขอบยูนิตลิงค์กว่า 1 หมื่นคนทั่วประเทศ และสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางธนาคารที่เป็นพัทธมิตรของเอไอเอ


Q: สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ UDR คืออะไร?

A: สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่สามารถแนบได้กับผลิตภัณฑ์ AIA Issara Plus เท่านั้น สัญญา UDR ให้ความคุ้มครองเหมือนกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบปกติของเอไอเอ แต่มีจุดเด่น คือ

• จ่ายเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา

• การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ

• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวม เพราะผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่า จะนำเบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปลงทุนในกองทุนรวม ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้


Q: เบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

A: ค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในหมวดของประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถนำค่าการประกันภัยรายปี (COR) ไปลดหย่อนภาษี ในหมวดเบี้ยประกันสุขภาพ สำหรับลูกค้าของเอไอเอ เบี้ยประกันส่วนที่นำไปหักลดหย่อนภาษีได้จะแสดงไว้อย่างชัดเจนในใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับรองการจ่ายเบี้ยประกัน


Q: การไถ่ถอนเงินจากผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์ได้เมื่อไหร่?

A: ลูกค้าสามารถนำเงินออกจากผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

• ถอนเงินออกจากกรมธรรม์

สามารถการถอนเงินออกจากกรมธรรม์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่แนะนำให้ถอนเงินในช่วงปีแรกๆของกรมธรรม์ เพราะในช่วงแรก มีการหักค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ซึ่งจะเหลือเงินลงทุนในกองทุนไม่มาก


• เวนคืนกรมธรรม์

การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การยกเลิกความคุ้มครองและการลงทุนทั้งหมดที่ได้ที่ได้ทำไว้กับบริษัท ถึงแม้เงินที่ได้จากการเวนคืนจะมากกว่าการถอนเงิน แต่ลูกค้าจะสูญเสียความคุ้มครองทั้งหมดที่มี หากลูกค้าจะกลับมาซื้อกรมธรรม์ใหม่เมื่อมีอายุมากขึ้น มักจะมีความเสี่ยงที่ยริษัทจะไม่รับทำประกันด้วยเงื่อนไขเดิม และเบี้ยประกันใหม่จะสูงกว่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์เก่าตามอายุของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : aia.co.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer