ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

 AIA ISSARA PLUSAIA SMART SELECTAIA SMART WEALTH
ประโยชน์เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงพร้อมแผนคุ้มครองสุขภาพระยะยาวเน้นความคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสม เพื่อไปถึงเป้าหมายการเงินที่ต้องการเน้นสะสมความมั่งคั่ง พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
ระยะเวลาความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัยคำนวณเป็นจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ตามตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย และไม่น้อยกว่า 60,000 บาท1ขั้นต่ำ 200,000 บาท และไม่น้อยกว่า 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
เบี้ยประกันหลักขั้นต่ำ6,000 บาทต่อปี โดยจะต้องมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม (เบี้ยฯ รวม RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี230,000 บาทต่อปี200,000 บาท
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
สัญญาเพิ่มเติมสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งแบบ UDR3 (Unit Deducting Rider) และแบบ PPR4 (Premium Paying Rider)สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เฉพาะแบบ PPR4 (Premium Paying Rider)ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ AIA Prestige Club เมื่อซื้อทุนประกันขั้นต่ำตามกำหนด10 ล้านบาทขึ้นไป
ดูเพิ่มเติม
10 ล้านบาทขึ้นไป
ดูเพิ่มเติม
5 ล้านบาทขึ้นไป
ดูเพิ่มเติม

1จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RPP จะคำนวณจากจำนวนเท่าของเบี้ยฯ RPP ตามตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย (Sum Assured Multiplier : SAM) และไม่น้อยกว่า 60,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม (เบี้ยฯ รวม RPP) = เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) + เบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติม UDR (Target Premium)

3UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน โดยสามารถแนบกับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส เท่านั้น

4PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR สามารถแนบได้ทุกแบบ (ยกเว้น WP, PB, LC และ LCP)

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

สนใจ สอบถามข้อมูล ติดต่อคุณนก 097-449-2655

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer