มะเร็งต่อมธัยรอยด์

เป็นมะเร็งที่พบ บ่อยในเด็กและในผู้หญิงอายุ 30-40 ปี
ปัจจัยเสี่ยง
* ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ
* มีประวัติครอบครัว
อาการ
* เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว
* ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก
* มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
การวินิจฉัย
* การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ
* การได้ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดมาพิสูจน์
การรักษา
* การผ่าตัด
* การให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
* การฉายแสง
* การรักษาจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และความรุนแรงของโรค
* มะเร็งต่อมธัยรอยด์เป็นโรคหนึ่งที่การรักษาได้ผลดี ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer