มะเร็งโพรงหลังจมูก

พบ บ่อยในคนเชื้อชาติจีน พบในเพศชาย มากกว่าหญิง

ปัจจัยเสี่ยง
พบว่าเกี่ยวข้องกับ ไวรัสเอบสไตน์บาร์ (Epstein-Barr virus)

อาการ
* หูอื้อ
* ก้อนที่คอ
* คัดจมูก
* เลือดกำเดา
* ปวดศีรษะ
* หน้าชา มองเห็นภาพซ้อน

การวินิจฉัย
การตรวจพบเนื้องอกในโพรงหลังจมูกและ ได้ชิ้นเนื้อพิสูจน์

การรักษา
* การประเมินความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด
* การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
* การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer