มะเร็ง กล่องเสียง

เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 60-70 ปี
ปัจจัยเสี่ยง
* การสูบบุหรี่
* การดื่มสุรา
การวินิจฉัย
* การใช้กระจกส่องตรวจพบเนื้องอกบริเวณกล่องเสียง
* การส่องกล้องและการตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์
อาการ
* เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
* กลืนอาหารลำบาก สำลัก
* เสมหะปนเลือด
* หายใจลำบาก
* ก้อนที่คอ
การรักษา
* การประเมินควา มรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด , เอ็กซเรย์ ฯลฯ การผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
* หากท่านมีอาการสงสัยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง หู คอ จมูก

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer