มะเร็ง มดลูก

มะเร็งมดลูกพบได้น้อยกว่า มะเร็งปากมดลูก ในสตรีที่อายุ 40-60 ปี มักพบภายหลัง หมดประจำเดือนแล้ว

สาเหตุ
ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีผู้เสนอว่า อาจเกิดจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนสาเหต ุหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมดลูก ได้แก่
1. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุมาก
2. สตรีที่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เอสโตรเจนเป็นเวลานาน หรือเคยได้รับการฉาย รังสีที่บริเวณเชิงกราน
3. กรรมพันธุ์
4. มักพบร่วมกันโรคอ้วน เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง

อาการ
1. มีเลือดออกทางช่องคลอด ในสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้วหรือมีเลือดออกผิดปกติใน สตรีที่ยังคงมีประจำเดือนอยู่
2. คลำพบก้อนที่บริเวณท้องน้อย
3. ปวดท้องน้อย ปวดหลัง เนื่องจากมดลูกโตไปกดแผงประสาท

การวินิจฉัย
1. ศึกษาประวัติของผู้ป่วย
2. โดยการตรวจภายใน อาจเห็นมีเลือดออกจากโพรงมดลูก คลำได้ มดลูกโต
3. การขูดมดลูก เพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

การรักษา
1. การผ่าตัดเอามดลูก พร้อมทั้งรังไข่และท่อนำไขทั้งสองข้างออกทางหน้าท้อง
2. การฉายรังสี และใส่เรเดียมในรายที่ตรวจพบมดลูกโตกว่าครรภ์ 8 สัปดาห์ แล้วตามด้วย การผ่าตัด
3.เคมีบำบัดใช้ในรายที่ มะเร็งกระจายไกลออกไปจากช่องเชิงกรานแล้ว

การป้องกัน
เนื่องจากยังไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งมดลูก ดังนั้นการป้องกันจึงอาจทำได้โดย
1. ระวังเรื่องโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
2. สตรีวัยหมดประจำเดือน ควรได้รับการตรวจร่างกายและตรวจภายในอย่งน้อยปีละครั้ง
3.ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน รักษาอาการหมดประจำเดือนอย่างระมัดระวัง
4.รีบปรึกษาแพทย์เมื่อมี อาการเลือดออกผิดปกติ

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer