เตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต วิธีเตรียมตัวจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งมีแต่จะสูงขึ้นทุกขณะ

       คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะชีวิตคนเมือง ทั้งนิสัยการอุปโภคบริโภค การแข่งขันในหน้าที่การงาน การศึกษา ภาวะความเครียด เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงภาวะความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่นับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ

ยิ่งไปกว่านั้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนไทยมีแนวโน้มจะอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจน อายุที่เพิ่มขึ้นของคนในสังคมทำให้สังคมไทยเริ่มก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยคนในช่วงวัยที่มีการถดถอยของสมรรถภาพการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย เริ่มต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นและต้องการการดูแลจากผู้อื่นมากขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย… ภาระหนักใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        ทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากไม่ถึง 150 ล้าน (147,837 ล้าน) ในปี พ.ศ. 2538 กลายมาเป็นเกือบ 250 ล้าน (248,079 ล้าน) ในปีพ.ศ. 2548 ถือว่าเพิ่มในอัตราปีละ 6.6% ทีเดียว และในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเหล่านั้น 75% หมดไปกับการรักษาพยาบาลและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเพียง 5% เท่านั้น (ที่มา: กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง)

อัตราเงินเฟ้อในการรักษาพยาบาล

        ในเมื่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้วันนี้เราทุกคนควรเตรียมตัวรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านนี้ทั้งกับตัวเองและครอบครัว การมีประกันสุขภาพก็ถือเป็นการวางแผนเตรียมการที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะการซื้อประกันสุขภาพก่อนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมหาศาลจึงเป็นการวางแผนการเงินที่เหมาะสม

ให้ เอไอเอ เป็นผู้แบ่งเบาภาระแทนคุณ

        ด้วยความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพแนวหน้าของประเทศไทย การันตีด้วยยอดเคลม (เรียกร้องสินไหมเพื่อการประกันสุขภาพ ข้อมูลระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 57) ที่มีมากกว่า 50% ของยอดเคลมทั้งธุรกิจประกันชีวิต  ถือเป็นเครื่องพิสูจน์การให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน ความมีประสิทธิภาพในการเรียกร้องค่าสินไหม การให้บริการผู้เอาประกันภัย รวมถึงความแข็งแกร่งด้านการเงิน

ตัวอย่างข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.57

  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ 9,653 ล้านบาท
  • เงินค่าสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ 5,569 ล้านบาท

ที่มา: ข้อมูลจากสมาคมประกันภัย

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ

สัดส่วนเงินค่าสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ

สัดส่วนเงินค่าสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ


        นอกจากนี้ เอไอเอ ยังมีเครือข่ายสถานพยาบาล โรงพยาบาลพันธมิตรมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)  ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ AIA Health Care ได้ ซึ่งเป็นการบริการพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมฯ กับเอไอเอ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อย่าให้โรคร้ายทำลายทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางการเงินของคุณ

ที่มา : AIA.co.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer