สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส

AIA CI PLUS |   สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง

ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 70 ปี


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

หากโรคร้ายแรงเกิดขึ้นกับใครแล้วนั้น ทุกคนล้วนต้องการการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก และเป็นภาระต่อคุณและครอบครัว ให้ความสำคัญกับชีวิตโดยการวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้ด้วยสัญญาเพิ่มเติม AIA CI PLUS ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินก้อนเมื่อเกิด 44 โรคร้ายแรง เพื่อที่คุณจะได้หมดกังวลกับค่ารักษา แบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณ เพราะโรคร้ายแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

Download แผ่นพับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer