เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรแต่ละระดับสถานะ

  1. เอกสิทธิ์พิเศษ
แพลทินัม

AIA PRESTIGE CLUB : Platinum

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ แพลทินัม

โกลด์

AIA PRESTIGE CLUB : Gold

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ โกลด์

ซิลเวอร์

AIA PRESTIGE CLUB : Silver

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ ซิลเวอร์

คลาสสิก

AIA PRESTIGE CLUB : Classic

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรระดับ คลาสสิก

ตารางแสดงเอกสิทธิ์รวม

ตารางแสดงเอกสิทธิ์รวม

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรแต่ละระดับสถานะ

รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสิทธิ์พิเศษที่สมาชิกโครงการได้รับจะแตกต่างกันตามระดับสถานะสมาชิกโครงการ

ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการเอกสิทธิ์แต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ จาก www.aia.co.th เลือก เอกสิทธิ์สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ > เอกสิทธิ์พิเศษ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิกถอน หยุด เว้นการมอบเอกสิทธิ์พิเศษ หรือมอบเอกสิทธิ์พิเศษเทียบเท่าตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสิทธิ์พิเศษบางรายการเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยพันธมิตรเอไอเอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการดังกล่าว

ที่มา : aia.co.th

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer