เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น

เดวิด เบ็คแฮม

 

 

กรมธรรม์ที่ดีมากๆ

สำหรับคนรักสุขภาพ

5 เหตุผลที่ทำให้คุณเลือก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

1. เพื่อรับส่วนลดเบี้ยฯ ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อรับโบนัสสุขภาพ จากแบบประกัน AIA Life Protector 70 หรือ 80

3. เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และส่วนลดต่างๆ จากพันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

4. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพต่างๆ ตามที่โครงการแนะนำ

5. เพื่อท้าทายตนเอง ในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น


การป้องกันคือการลงทุนที่คุ้มค่า

รู้จักสุขภาพของคุณ

รู้จักสุขภาพของคุณ

เรามีแบบประเมินออนไลน์หลากหลาย เพื่อให้คุณรู้จักสุขภาพที่แท้จริงของตนเอง รวมถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ

ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น

ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น

ด้วยส่วนลดพิเศษจากพัมธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลตี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากการซื้ออุปกรณ์สุขภาพ การเป็นสมาชิกฟิตเนส ซื้อชุดกีฬา อาหารสุขภาพ จะสนับสนุนให้คุณดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ และได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น จากการมีสถานะที่สูงขึ้น สนานะเกิดจากคะแนนที่สมาชิกสะสมระหว่างรอบปีสมาชิกจากกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ที่โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น

กรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะสนับสนุนและให้รางวัลคุณ เพื่อส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

AIA VITALITY PROTECTION

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น คือ แบบประกันใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยเน้นเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถผสมผสานแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการได้เอง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และได้รับ Extra Bonus 5% ในกรณีที่มีแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรม์ใหม่เล่มเดียวกัน

Accident Pro Prime

สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น จะสามารถแนบกับแบบประกันหลักอื่นๆ ได้ (ยกเว้นแบบยูนิต ลิงค์, แบบที่ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น บำนาญ มั่นคง, บำนาญ สมาร์ท และแบบประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 10 ปี)

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข (โดยย่อ)

  1.  ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้าคำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน โดยมีจำนวนเงินเอาประกันไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ และคำนวณให้เฉพาะแบบประกันที่เข้าร่วมกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  2.  ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานะสูงสุดของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คือ 15% หรือ 25% ดังตารางข้างต้น

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้สิทธิประโยชน์ 3 อย่าง

  • ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้า ของปีกรมธรรม์แรกจะขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือก และจะได้รับ Extra Bonus 5% ในกรณีที่มีแบบฯ ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรม์ใหม่เล่มเดียวกัน
  • ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ ในปีกรมธรรม์ถัดไป (สูงสุด 15% หรือ 25% ขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือกและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)
  • โบนัสสุขภาพ สำหรับ AIA Life Protector 70 (ALP70) และ AIA Life Protector 80 (ALP80) (รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18% ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer