เอไอเอ ประเทศไทย ให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5 ขั้นตอน

เอไอเอ ประเทศไทย

ให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

Accident Pro Prime

1. สำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า

เอไอเอมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและระบบ uNeedLink ซึ่งทำให้เรารับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยให้เอไอเอสามารถวางแผนและเลือกแบบประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

Accident Pro Prime

2. กำหนดแผนจัดสรรการลงุทน (Asset Allocation)

เอไอเอมีการนำข้อมูลของลูกค้าในเรื่องความสามารถในการรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า มาพิจารณาและออกแบบจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

Accident Pro Prime
Accident Pro Prime

3. เลือกลงทุนตามแผน

บริษัทได้คัดสรรกองทุนคุณภาพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการลงทุนผ่านกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์

Accident Pro Prime
Accident Pro Prime

4. ติดตามและปรับปรุงการลงทุน

บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมดภายใต้ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ รายไตรมาสให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

Accident Pro Prime
Accident Pro Prime

5. รายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า

ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จะได้รับรายงานประจำปี เพื่อดูข้อมูลกรมธรรม์พร้อมสรุปข้อมูลมูลค่าบัญชีกรมธรรม์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer