เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

 

          เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทน รับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2561” หรือ “2018 AMCHAM CSR Excellence Recognition Award” ระดับ Gold จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมี ฯพณฯ มร. กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งเอไอเอได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปีซ้อน ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ทุกคน เนื่องจากเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้คนในสังคม ให้มีชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตดีที่ขึ้น “Healthier, Longer, Better Lives” ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer