AIA H&S Extra ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก

AIA H&S Extra ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก สนใจติดต่อตัวแทน 0974254542

ประกันสุขภาพแบบใหม่ AIA H&S Extra

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพตัวใหม่ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งเปิดขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นี้ แผนประกันสุขภาพตัวนี้ให้วงเงินค่าห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากแผนประกันสุขภาพตัวเดิม H&S และที่สำคัญแผนประกันสุขภาพ AIA H&S Extra ยังสามารถใช้กรณีผู้ป่วยนอกได้ OPD แบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินที่กำหนดของแผนนั้นๆ จุดเด่นอีกข้อถ้าไม่มีการเคลม มีเงินคืนพิเศษให้ด้วย และที่สำคัญ ประกันเด็กอายุ 0 – 5 ปี ยังสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพค่าห้องพยาบาลได้สูงสุดถึงวันละ 5000 บาท รายละเอียดความคุ้มครองของแผน เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า

ตารางผลประโยชน์โดยย่อของ AIA H&S Extra แผน 1500 แผน 2000 แผน 2500 แผน 3500 แผน 4500 แผน 5500 แผน 6500
1. กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (รวมกรณี Day Case)
ข้อมูล 1.1 ถึง 1.7 ชดเชยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) 1,500 2,000 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) 600 700 800 900 1000 1100 1200
1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 50,000 60,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000
1.4 ค่าแพทย์วิสัญญี 5,000 6,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000
1.5 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 8,000 10,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 14,000 18,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
1.7 ค่าตรวจวินิจทางรังสิตและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของ ร.พ.
ข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ชดเชยต่อปีกรมธรรม์ ข้อ 2.2 ชดเชยต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
2.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง 3,000 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2.3 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด 20,000 25,000 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000
3. ผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
3.2 ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมผลประโยชน์ผู้ป่วยใน สูงสุดต่อครั้ง/โรค (บาท)
386,500
494,000
610,500
796,000
981,500
1,167,000
1,325,000

*โปรดศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางตัวแทนประกันชีวิตที่คอยให้บริการท่านด้านล่างหน้าเพจนี้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer