เตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต วิธีเตรียมตัวจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งมีแต่จะสูงขึ้นทุกขณะ

       คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะชีวิตคนเมือง ทั้งนิสัยการอุปโภคบริโภค การแข่งขันในหน้าที่การงาน การศึกษา ภาวะความเครียด เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงภาวะความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่นับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ

ยิ่งไปกว่านั้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนไทยมีแนวโน้มจะอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจน อายุที่เพิ่มขึ้นของคนในสังคมทำให้สังคมไทยเริ่มก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยคนในช่วงวัยที่มีการถดถอยของสมรรถภาพการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย เริ่มต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นและต้องการการดูแลจากผู้อื่นมากขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย… ภาระหนักใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        ทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากไม่ถึง 150 ล้าน (147,837 ล้าน) ในปี พ.ศ. 2538 กลายมาเป็นเกือบ 250 ล้าน (248,079 ล้าน) ในปีพ.ศ. 2548 ถือว่าเพิ่มในอัตราปีละ 6.6% ทีเดียว และในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเหล่านั้น 75% หมดไปกับการรักษาพยาบาลและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเพียง 5% เท่านั้น (ที่มา: กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง)

อัตราเงินเฟ้อในการรักษาพยาบาล

        ในเมื่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้วันนี้เราทุกคนควรเตรียมตัวรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านนี้ทั้งกับตัวเองและครอบครัว การมีประกันสุขภาพก็ถือเป็นการวางแผนเตรียมการที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะการซื้อประกันสุขภาพก่อนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมหาศาลจึงเป็นการวางแผนการเงินที่เหมาะสม

ให้ เอไอเอ เป็นผู้แบ่งเบาภาระแทนคุณ

        ด้วยความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพแนวหน้าของประเทศไทย การันตีด้วยยอดเคลม (เรียกร้องสินไหมเพื่อการประกันสุขภาพ ข้อมูลระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 57) ที่มีมากกว่า 50% ของยอดเคลมทั้งธุรกิจประกันชีวิต  ถือเป็นเครื่องพิสูจน์การให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน ความมีประสิทธิภาพในการเรียกร้องค่าสินไหม การให้บริการผู้เอาประกันภัย รวมถึงความแข็งแกร่งด้านการเงิน

ตัวอย่างข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.57

  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ 9,653 ล้านบาท
  • เงินค่าสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ 5,569 ล้านบาท

ที่มา: ข้อมูลจากสมาคมประกันภัย

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ

สัดส่วนเงินค่าสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ

สัดส่วนเงินค่าสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมด้านการประกันสุขภาพ


        นอกจากนี้ เอไอเอ ยังมีเครือข่ายสถานพยาบาล โรงพยาบาลพันธมิตรมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)  ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ AIA Health Care ได้ ซึ่งเป็นการบริการพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมฯ กับเอไอเอ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อย่าให้โรคร้ายทำลายทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางการเงินของคุณ

ที่มา : AIA.co.thสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ
คุณทศพร (ปอล) 097-425-4542 Line : pauliphone
คุณวราญาณ์ (นก) 097-449-2655 Line : nokaia

หรือส่งข้อความส่วนตัว ตามด้านล่างนี้ได้เลยครับ
หากต้องการข้อมูลเร่งด่วนโปรดติดต่อทางไลน์ หรือโทรศัพท์
คุณทศพร (ปอล) 097-425-4542 Line : pauliphone
คุณวราญาณ์ (นก) 097-449-2655 Line : nokaia

admin

138 Jewelly Center Building Floor 23, Room 2331 Bangrak Bangkok Thailand 10500 info@amarin9d.com 086-326-9468,084-556-8666 022666709-38ต่อ2331 วิสัยทัศน์ vision มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer เกี่ยวกับเอไอเอ เอไอเอ เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 70 ปี ณ 31 กรกฎาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 383,060 ล้านบาท มีเงินสำรองประกันภัย 286,674 ล้านบาท มีเงินกองทุน 69,241 ล้านบาท คิดเป็น 1,107.67% ของเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ปัจจุบันมีผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต 5 ล้านฉบับ หากรวมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับมากกว่า 6.5 ล้านฉบับ นอกจากธุรกิจประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม โครงการออมทรัพย์รายเดือน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียมานาน 90 ปี โดยให้บริการสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคและภาคเอกชนทั้งในด้านการประกัน ชีวิต การวางแผนการเงินในวัยเกษียณ การประกันวินาศภัย รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทน 250,000 คนและพนักงาน 20,000 คนใน 13 ประเทศ โดยมีลูกค้ากว่า 20 ล้านคนทั่วภูมิภาค กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขาและบริษัทในเครือในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม