ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบยูนิต-ลิงค์ AIA Unit Linked

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (AIA Life Issara Prestige) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ ความคุ้มครอง

Read more

ที่ปรึกษาด้านการเงิน การประกัน และการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน การประกัน และการลงทุน Full-time เรากำลังขยายทีมงานของเรา ท่านอยากร่วมงานในงานที่ปรึกษาด้านการเงิน การประกัน และการลงทุนอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิ AFPT CFP ใบอนุญาติ IC Plain , IC Complex หากต้องการหางานที่มีสิ่งเหล่านี้ – ช่วยเหลือคนในการวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต

Read more

เตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต วิธีเตรียมตัวจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งมีแต่จะสูงขึ้นทุกขณะ

       คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะชีวิตคนเมือง ทั้งนิสัยการอุปโภคบริโภค การแข่งขันในหน้าที่การงาน การศึกษา ภาวะความเครียด เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงภาวะความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่นับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้น วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนไทยมีแนวโน้มจะอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจน อายุที่เพิ่มขึ้นของคนในสังคมทำให้สังคมไทยเริ่มก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยคนในช่วงวัยที่มีการถดถอยของสมรรถภาพการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย เริ่มต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นและต้องการการดูแลจากผู้อื่นมากขึ้น ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย… ภาระหนักใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง         ทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากไม่ถึง 150

Read more

ประกันชีวิตอาวุโสโอเค แบบตลอดชีพ พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)

*คำนวณจากเพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บ. **ส่วนลดสำหรับกรมธรรม์ของคู่สมรสเท่านั้น ไม่อยากทิ้งภาระให้ลูกหลาน เมื่อถึงวันสุดท้าย พอแก่ตัวลง โรคภัยก็ถามหา ประกันที่ไหนเค้าจะรับ ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ สมัครง่ายๆ แค่โทร เงื่อนไขการรับประกัน แบบประกันภัย

Read more

ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)

ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) 20Pay Life (Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 65

Read more

ประกันสุขภาพ

เคยไหมที่เจ็บป่วยครั้งเดียว เงินเก็บไม่มีเหลือ หมดกับการรักษาไปหมด เนื่องจากภาวะปัจจุบันค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ตามสภาวะเศรษฐกิจ และ

Read more