ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบยูนิต-ลิงค์ AIA Unit Linked

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (AIA Life Issara Prestige) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ ความคุ้มครอง

Read more

AIA H&S Extra ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก

AIA H&S Extra ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก สนใจติดต่อตัวแทน 0974254542 ประกันสุขภาพแบบใหม่ AIA H&S Extra เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กตร้า คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพตัวใหม่ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

Read more

“คนนอกไม่อยากเข้า คนในรู้แล้วทำได้แล้วก็ไม่อยากออก”

ทีมงานสามารถทำงานได้ตามเวลาที่จัดสรรใน 1 วัน และสามารถวางแผนชีวิตรายเดือน รายปี ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของตัวเอง “คนนอกไม่อยากเข้า คนในรู้แล้วทำได้แล้วก็ไม่อยากออก” อาชีพนี้ดีได้อย่างไร ลองมาพูดคุยกับเรา เปิดโอกาสดีให้กับชีวิตคุณเอง

Read more

ฝากประจำดี หรือซื้อประกันสะสมทรัพย์ดี

หลายคนสงสัยว่า ฝากประจำดี หรือซื้อประกันสะสมทรัพย์ดี ไขข้อข้องใจด้วยภาพนี้เลยครับ   ประกันสะลมทรัยพ์เองนั้นมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่า แต่ก็ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเงินได้มากเงินฝากประจำที่สามารถจะถอนเมื่อไรก็ได้ ส่วนผลตอบแทนสำหรับประกันสะสมทรัพย์ นั้นจะเป็นเงินคืนตามสัญญา  

Read more

ที่ปรึกษาด้านการเงิน การประกัน และการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน การประกัน และการลงทุน Full-time เรากำลังขยายทีมงานของเรา ท่านอยากร่วมงานในงานที่ปรึกษาด้านการเงิน การประกัน และการลงทุนอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิ AFPT CFP ใบอนุญาติ IC Plain , IC Complex หากต้องการหางานที่มีสิ่งเหล่านี้ – ช่วยเหลือคนในการวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต

Read more

AIA H&S Extra เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

AIA H&S Extra |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 70 ปี จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว

Read more

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส AIA CI PLUS |   สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 70 ปี จุดเด่นผลิตภัณฑ์

Read more

โรคกระเพาะ คืออะไร

โรคกระเพาะ คืออะไร โรคกระเพาะ หมายถึง กลุ่มของอาการที่มีสาเหตุจากการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร ถ้ามีอาการทันทีและ เป็นในระยะสั้นๆ ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์เรียกว่า โรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดเฉียบพลัน

Read more

อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน

อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เอไอเอ อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เฟล็กซี่ ไลฟ์ อัตราดอกเบี้ยเงินคืนและเงินปันผลที่คงไว้กับบริษัท ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนแบบประกันยูนิต ลิงค์ อัตราผลตอบแทนแบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี (มีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา SECURE

Read more

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง

  โรควิถีชีวิตแม้จะป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตแต่บ่อยครั้งก็มีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเราและทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ เช่น การต้องใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษหรือแมัแต่ปัจจัยจากกรรมพันธุ์ และเมื่อเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ก่อนจะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรัก

Read more