โรควิถีชีวิต หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable Diseases)

 โรควิถีชีวิต หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable Diseases) อาจจะฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่าโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับสมอง อยู่ในกลุ่มโรค NCDs เหล่านี้ด้วย เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจได้ไม่ยาก โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งพันธุกรรม ความเครียด มลพิษในสิ่งแวดล้อม หรือการดำรงชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะต่างๆ ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทำให้ความเสี่ยงของโรคเหล่านี้สูงขึ้นจนทำให้สามารถพบเจอคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs สูงถึง

Read more