AIA บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล โดย MEDIX

“ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาจนถึงระยะพักฟื้น” เอไอเอได้ร่วมมือกับ Medix พันธมิตรชั้นนำระดับโลก เพื่อยกระดับการดูแลด้านสุขภาพแก่ลูกค้าเอไอเอทั่วทั้งภูมิภาคด้วย “บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล” (Personal Medical Case Management) ที่มอบบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยมีเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาชั้นนำแนวหน้ากว่า 4,000 คนทั่วโลก และมีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานการรับรองกว่า 2,000 แห่ง การบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและทราบถึงวิธีจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดย Medix จะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์

Read more

เอไอเอ ขนทัพผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 (Money Expo Bangkok 2018)

ขนทัพผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  (ที่ 3 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 และนายชูฉัตร ประมูลผล (ขวาสุด) รองเลขาธิการด้านการตรวจสอบ สำนักงาน

Read more