มะเร็ง ปากมดลูก

เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดใน หญิงไทยพบมากใน ช่วงอายุ 35 – 50 ปี และสามารถป้องกันได้ ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ปากมดลูก 1. สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย ( ต่ำกว่า 18 ปี ) 2. มีคู่นอนหลายคน สำส่อนทางเพศ

Read more