มะเร็ง มดลูก

มะเร็งมดลูกพบได้น้อยกว่า มะเร็งปากมดลูก ในสตรีที่อายุ 40-60 ปี มักพบภายหลัง หมดประจำเดือนแล้ว สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีผู้เสนอว่า อาจเกิดจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนสาเหต ุหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมดลูก ได้แก่ 1. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุมาก 2. สตรีที่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เอสโตรเจนเป็นเวลานาน

Read more