ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง

  โรควิถีชีวิตแม้จะป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตแต่บ่อยครั้งก็มีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเราและทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ เช่น การต้องใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษหรือแมัแต่ปัจจัยจากกรรมพันธุ์ และเมื่อเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ก่อนจะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรัก

Read more

มะเร็งทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

ระบบทางเดิน ปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ประกอบด้วย 1. ไต กรวยไต และท่อไต 2. กระเพาะปัสสาวะ 3. ต่อมลูกหมาก 4. อวัยวะเพศชาย หรือองคชาติ หรือลึงค์ 5. ลูกอัณฑะ 6. ถุงอัณฑะ มะเร็งที่พบบ่อย

Read more

มะเร็งเนื้องอกในระบบประสาท

มะเร็ง และเนื้องอกในระบบประสาท เนื้องอกของระบบประสาท แบ่งได้เป็น 1. เนื้องอกของสมอง กลุ่มนี้พบได้มากที่สุดประมาณ 75 % 2. เนื้องอกของไขสันหลัง พบได้ประมาณ 20 % 3. เนื้องอกของประสาทส่วนปลาย พบน้อยกว่า 5% สาเหตุของเนื้องอกระบบประสาท ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

Read more

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำ เหลือง เป็นมะเร็งที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์ มีการเพิ่ม จำนวนและเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตเร็วมาก มักพบบริเวณ ต่อมน้ำเหลือง ที่คอ รักแร้ และขาหนีบ ซึ่งหากไม่ได้ รับการรักษาแต่ต้นแล้ว มะเร็งจะกระจายไปสู่ระบบต่างๆ ของร่างกาย และทำให้การทำงานของร่างกาย ล้มเหลวถึงแก่ชีวิตได้ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง แบ่งออกเป็น 2

Read more

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

เป็นโรคมะเร็งชนิด หนึ่งของระบบเลือดที่เกิดจากากรที่เซลล์เม็ดเลือดขาวใน ไขกระดูกเติบโตผิดปกติ ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวออกมามากในกระแสเลือด ทำให้การทำงานของระบบเม็ดเลือดเสียไป อาจเป็นแบบเฉียบพลัน (Acute leukemia) หรือเป็นแบบช้า ๆ ค่อย ๆ เป็น (Chronic leukemia) โดยทั่วไป มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการรุนแรงกว่าชนิดที่เกิดช้า ๆ หรือเรื้อรัง

Read more

มะเร็ง ต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีลักษณะคล้ายผลลิ้นจี่ ทำหน้าที่ในการผลิตของเหลวเพื่อหล่อลื่นและนำส่งเชื้ออสุจิ ในขณะที่มีการหลั่งน้ำ อสุจิออกมา สาเหตุ มะเร็งต่อมลูกหมาก ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่พบมากในเพศชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป อาการ 1. ปัสสาวะบ่อย ๆ 2. ปัสสาวะเป็นเลือด 3.

Read more

มะเร็ง มดลูก

มะเร็งมดลูกพบได้น้อยกว่า มะเร็งปากมดลูก ในสตรีที่อายุ 40-60 ปี มักพบภายหลัง หมดประจำเดือนแล้ว สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีผู้เสนอว่า อาจเกิดจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนสาเหต ุหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมดลูก ได้แก่ 1. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุมาก 2. สตรีที่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เอสโตรเจนเป็นเวลานาน

Read more

มะเร็งรังไข่

มะเร็ง รังไข่ มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่ พบได้มากเป็นอันดับ 2 ของ มะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีพบ ได้มากในช่วงอายุ 40-60 ปีในเด็กก่อนหรือหลังวัย 10 ปีก็อาจพบได้ สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบเหตุส่งเสริม ที่ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ ดังนี้ คือ 1.สภาพแวดล้อม เช่น

Read more

มะเร็ง ตับอ่อน

มะเร็ง ตับอ่อน เป็นมะเร็ง ที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ เนื่องจาก ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่หลัง เยื่อบุช่องท้อง การตรวจวินิจฉัยค่อน ข้างยาก และอาการจะปรากฎเมื่อ มะเร็งมักจะลุกลามมากแล้ว อุบัติการณ์ การเกิดมะเร็งตับ อ่อนในประเทศไทย พบว่า มีประมาณ 1 % ของมะเร็งทางเดินอาหาร

Read more

มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี

มะเร็งของ ถุงน้ำดี พบได้น้อยกว่ามะเร็งท่อน้ำดี และพบ ในผู้มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนมะเร็งท่อน้ำดีพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุ พบว่า มีความสัมพันธ์กับนิ่วในถุงน้ำดี ส่วนสาเหตุ ของมะเร็งท่อน้ำดี มักเกิดจาก พยาธิใบไม้ในตับ และสารก่อมะเร็งพวก ไนโตรซามีนส์ ซึ่งอยู่ในสารถนอมอาหาร พวกดินประสิว

Read more

มะเร็งต่อมธัยรอยด์

เป็นมะเร็งที่พบ บ่อยในเด็กและในผู้หญิงอายุ 30-40 ปี ปัจจัยเสี่ยง * ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ * มีประวัติครอบครัว อาการ * เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว * ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก * มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต การวินิจฉัย * การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ

Read more

มะเร็ง กล่องเสียง

เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 60-70 ปี ปัจจัยเสี่ยง * การสูบบุหรี่ * การดื่มสุรา การวินิจฉัย * การใช้กระจกส่องตรวจพบเนื้องอกบริเวณกล่องเสียง * การส่องกล้องและการตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ อาการ * เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน *

Read more

มะเร็งโพรงหลังจมูก

พบ บ่อยในคนเชื้อชาติจีน พบในเพศชาย มากกว่าหญิง ปัจจัยเสี่ยง พบว่าเกี่ยวข้องกับ ไวรัสเอบสไตน์บาร์ (Epstein-Barr virus) อาการ * หูอื้อ * ก้อนที่คอ * คัดจมูก * เลือดกำเดา * ปวดศีรษะ

Read more

มะเร็ง ช่องปาก

มะเร็งช่อง ปาก หมายถึง มะเร็งของริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก พื้นปากและ เพดานแข็ง ปัจจัยเสี่ยง * 90% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา 15 เท่า *

Read more

มะเร็ง ตับ

มะเร็ง ตับ มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศชายและอันดับ 2 ในเพศหญิง และเป็นมะเร็งที่มีการดำเนินโรคเร็วมาก มักจะเสียชีวิตใน 3 -6 เดือน สาเหตุ 1. การเกิดของโรค แยกตามประเภทได้ 2 ชนิด คือ

Read more

มะเร็ง เต้านม

มะเร็งเต้านมเป็น มะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทยเป็นที่สองรองจากมะเร็งปากมดล กมักเกิดในหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปและพบมากในหญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย และในผู้ที่มีประวัติญาติพี่น้องเคยเป็นมะเร็งเต้านมหญิงอายุน้อยหรือชายก็ อาจเ ป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่พบได้น้อย สาเหตุการเกิดโรค ยังไม่ทราบแน่นอน แต่ในทางระบาดวิทยาอาหารไขมันสูง มีส่วน ทำให้เกิดโรคได้ ตำแหน่งเกิดของมะเร็งเต้านมมักเป็นที่ส่วนบนด้านนอกของ เต้านมมากกว่า ส่วนอื่น ลักษณะอาการ ของโรค *

Read more