กรมธรรม์เอไอเอกับโควิดรอบใหม่

โควิดรอบใหม่นี้เกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งและความรุ่นแรง การแพร่ระบาดนั้นกระจายกว่าครั้งแรกมากพอสมควร ครั้งนี้เองเพื่อนๆ ก็อาจจะประสบปัญหาและมีคำถามหลายข้อที่เกิดขึ้นจากการระบาดครั้งนี้ และครั้งก่อนหน้านี้ว่า กรมธรรม์เอไอเอทำอะไรได้บ้าง ช่วยอะไรได้บ้าง คำถาม: เวลาที่ป่วยโควิด-19 ประกันเอไอเอ คุ้มครองค่ารักษาหรือไม่คำตอบ : ประกันเอไอเอ AIA นั้น หากเพื่อนซื้อประกันที่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชื่อย่อว่า H&S หรือเรียกกันย่อๆ ว่า HS

Read more

ซื้อประกัน AIA แบบไม่ต้องเจอตัวได้แล้ว DF2F

ลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันเอไอเอ AIA ในรูปแบบ Digital Face to Face ได้ในช่วงโควิด19 นี้ครับ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ ทีมงานพี่พอลเอไอเอ P Paul AIA พร้อมบริการครับ 097-4492655

Read more

สำรวจค่าห้องโรงพยาบาล

ความคุ้มครองค่าห้อง ความจำเป็นที่หลายคนละเลย.เมื่อทำประกันสุขภาพที่เน้นความคุ้มครองผู้ป่วยใน

Read more

การเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุรายบุคคล

เคลมสินไหมเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ลูกค้าที่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเครือข่ายของเอเอไอ เมื่อเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) สามารถเคลมสินไหมสุขภาพโดยลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Fax claim) ตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์

Read more

ประกาศ เอไอเอ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประกาศ เอไอเอ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Read more

เอไอเอ ประเทศไทย มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ

เอไอเอ ประเทศไทย มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ

Read more

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองชำระเบี้ย

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองชำระเบี้ย

Read more