มะเร็งโพรงหลังจมูก

พบ บ่อยในคนเชื้อชาติจีน พบในเพศชาย มากกว่าหญิง ปัจจัยเสี่ยง พบว่าเกี่ยวข้องกับ ไวรัสเอบสไตน์บาร์ (Epstein-Barr virus) อาการ * หูอื้อ * ก้อนที่คอ * คัดจมูก * เลือดกำเดา * ปวดศีรษะ

Read more