ทั่วไปประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

เคยไหมที่เจ็บป่วยครั้งเดียว เงินเก็บไม่มีเหลือ หมดกับการรักษาไปหมด
เนื่องจากภาวะปัจจุบันค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ตามสภาวะเศรษฐกิจ และค่าเงิน? ทำให้ค่าห้องเตียงเดี่ยวจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 บาท เป็น 2,800 บาท (ข้อมูลเมื่อธันวาคม 2548)? ตัวอย่างเช่นค่า ห้องเดี่ยว เดิม 2,000 บาท เป็น 2,600 บาท , ทั้งนี้ค่ารักษา พยาบาลสูงขึ้น ประมาณ 10-15% , ค่าปรึกษาแพทย์ (ต่อวัน) เฉลี่ยเดิมจาก 255 บาท เป็นเฉลี่ย 325 บาท เพื่อความครอบคลุม ในความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของท่าน ตามตารางดังนี้

รายการ (1) (2) (3) (4)
ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,600 2,200 2,800 4,000
ค่า ห้องไอ.ซี.ยู. (สูงสุด 5 วัน) 3,000 4,400 5,600 8,000
ค่ารักษาพยาบาล 20,000 20,000 20,000 30,000
ค่าศัลยกรรม 50,000 60,000 70,000 90,000
ค่าห้องผ่าตัด 4,500 5,500 6,000 7,000
ค่าวางยาสลบ 5,500 6,000 6,500 7,500
ค่า รักษาฉุกเฉิน (อบ.) 4,000 5,000 5,500 7,500
ค่า วินิจฉัย Lab 3,000 3,000 3,000 4,000
ค่าปรึกษาแพทย์ 750 800 850 950

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อได้ที่หมายเลข 0974492655

สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต นักวางแผนทางการเงิน

ประกันเดินทาง ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer

Comments are closed.