AIA FA คือ ตัวแทน "ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน" ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านประกันชีวิตและการลงทุน ที่ส่งเสริมความมั่นคงด้านการเงินให้ครอบครัวคนไทย
ทั่วไปสมัครร่วมงานกับเรา

สมัครเข้าร่วม AIA FA

AIA FA คือ
ตัวแทน “ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน”
ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านประกันชีวิตและการลงทุน
ที่ส่งเสริมความมั่นคงด้านการเงินให้ครอบครัวคนไทย

 

คำถามที่พบบ่อยAIA FA PRIME


Q: FA คืออะไร?

A: FA หรือ Financial Advisor คือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำในการวางแผนความคุ้มครองชีวิตและการเงิน การลงทุน อย่างมืออาชีพ


AIA FA PRIME


Q: MDRT คืออะไร?

A: MDRT หรือ Million Dollar Round Table คือสมาคมที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศของธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล โดยมีสมาชิกจากบริษัทประกันชีวิตและสถาบันทางการเงินชั้นนำของโลกกว่า 500 บริษัท ใน 70 ประเทศ


AIA FA PRIME


Q: หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต และการเงิน สามารถสมัครเป็น FA ได้หรือไม่?

A: ได้ ทางบริษัทฯ มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิต และการเงิน เพื่อพัฒนาให้เป็น FA มืออาชีพ


AIA FA PRIME


Q: กรณีไม่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์ (IC license) สามารถสมัครได้หรือไม่?

A: สมัครได้ ท่านสามารถสอบใบอนุญาตฯ ให้ผ่านภายในเดือนที่ 2 หลังจากเข้าอบรมหลักสูตร


AIA FA PRIME


Q: เมื่อกรอกใบสมัครแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อ?

A: ทางบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลและประสบการณ์ และติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง


AIA FA PRIME


Q: สนใจสมัครสามารถติดต่อได้อย่างไร?

A: กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ โทร. 0974254542
หรือกดลิ้งค์ สมัครเป็นตัวแทน AIA


รายได้ ค่าตอบแทนตัวแทนประกันชีวิต AIA

 
 • ค่าคอมมิชชั่นปีแรก
 • โบนัสรายไตรมาส
 • โบนัสรายปี
 • ทริปการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • รางวัลส่งเสริมการขาย
 • ค่าคอมมิชชั่นปีต่อ
 • ค่าตอบแทนอาชีพ ตัวแทน career
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม

หากเป็นตัวแทนในโครงการ FA Standard หรือ FA Prime จะมีรายได้เพิ่มพิเศษในส่วน

 

 
 • แผนรับรองรายได้ช่วงอยู่ในโครงการ
 • โบนัสความสำเร็จโครงการ
 • โบนัสการเลื่อนตำแหน่ง


งานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินเหมาะกับใคร

หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความรอบรู้ในหลักการขายและมุ่งมั่นบริการลูกค้า
 • มีแรงจูงใจในการทำงานและมีความมั่นใจในการสร้างผลผลิตการขายในระดับสูง ด้วยตนเอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอการขายและการบริการ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

สำหรับคนที่มุ่งมั่นเช่นคุณ เอไอเอ พร้อมต้อนรับคุณเสมอ มาร่วมทีมกับบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง

 

คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต

 1. บรรลุนิติภาวะ
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 8. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
 9. ผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตามประกาศสำนักงาน คปภ. (เฉพาะขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต)

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน

 1. กรอกใบสมัคร
 2. รอการแจ้งวันนัดสัมภาษณ์
 3. แจ้งผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
 4. สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิต การสอบจะมีทั้งการสอบส่วนกลางกับ สถาบันประกันภัยไทย หรือการอบรมสอบภายใน (In House) ของ AIA เอง ลงทะเบียนสมัครสอบ
 5. เซ็นสัญญาออกรหัสตัวแทน
 6. เข้าร่วมการอบรม และออกตลาดพบลูกค้า

สมัครเป็นตัวแทน AIA

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer

AIA FA คือ ตัวแทน "ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน" ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านประกันชีวิตและการลงทุน ที่ส่งเสริมความมั่นคงด้านการเงินให้ครอบครัวคนไทย