สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ อินฟินิท แคร์

AIA INFINITE CARE  |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

AIA INFINITE CARE  |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 85 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

18 – 75 ปี

ช่องทางการขาย

สอบถามข้อมูล ผ่าน Line กดลิ้งค์
https://lin.ee/RHJEFBt

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
 • “คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก* ดูแลทุกระดับการรักษา”
 • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกรวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด Targeted Therapy และกรณีฉุกเฉิน
 • ผลประโยชน์พิเศษ** ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • รับบริการเสริมพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ได้แก่
  • บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล จาก Medix ที่จะมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาจนถึงระยะพักฟื้น
  • บริการสินไหมต่างประเทศ (AIA Regional Passport) ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการอนุมัติสินไหมก่อนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดย แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์
  • สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ (สำหรับเบี้ยรวม 250,000 บาทขึ้นไป)
 • อิสระในการเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ
  • เลือกวงเงินความคุ้มครอง 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
  • เลือกพื้นที่ความคุ้มครองมีทั้งแบบทั่วโลก หรือ แบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
  • เลือกแผนความคุ้มครอง แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หรือ แบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)***

*ขึ้นอยู่กับพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก
**ผลประโยชน์เฉพาะแผน 120 ล้านบาท
***จำนวนค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายด้วยตนเองก่อน ซึ่งให้รวมถึงการได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล (ถ้ามี) และ/หรือจากสัญญาประกันภัยอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อแลกกับการได้จ่ายเบี้ยประกันน้อยลง “โดยยิ่งความรับผิดส่วนแรกมากขึ้น เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายก็จะยิ่งลดลง”

https://youtube.com/watch?v=videoseries%3Flist%3DPL_UfhVQBulSh3qOH8hnvb5C6b7js03FwZ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียูหรือซีซียู) (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อข้างต้นแล้วไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา Physician Services ประจำวันต่อวัน และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
  • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
  • เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ1 หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน1  ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม1
  • ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
  1เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน (เครื่องมือที่สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น เช่น อุปกรณ์เสริมเข่า อุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็น เครื่องช่วยหายใจ ถังออกซิเจน ฯลฯ หรือ อวัยวะภายนอกเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม หรือหูเทียมซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะผ่าตัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนหรือการแก้ไขประกอบอุปกรณ์เทียมใหม่    
 • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
  • ค่าธรรมเนียมรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล
  • ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ2
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บ
  2บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผลการรักษาทางด้านทันตกรรม
 • ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกต่อรอบปีกรมธรรม์
  • ค่ารักษาสำหรับกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (สูงสุด 15 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์)
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีการผ่าตัดผู้ป่วยนอก
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด การรักษาด้วยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และ/หรือการรักษาด้วยรังสีบำบัด
   
 • ผลประโยชน์พิเศษ (เฉพาะแผน 120 ล้านบาท)
  • ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ต่อรอบปีกรมธรรม์
  • ค่าฉีดวัคซีน ต่อรอบปีกรมธรรม์
  • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ต่อรอบปีกรมธรรม์


 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

สาระน่ารู้

ผู้ป่วยใน หมายถึงอะไร


ผู้ป่วยนอก หมายถึงอะไร


สิทธิประโยชน์/บริการเสริมพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอ อินฟินิท แคร์

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย MEDIX สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ บริการสินไหมต่างประเทศ (Regional Passport) สมาชิก เอไอเอ เพรสทีจ คลับ (สำหรับเบี้ยฯ รวม 250,000 บาทขึ้นไป) บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer