ทั่วไปประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์

AIA CI CARE|   ประกันโรคร้ายแรง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรง และสร้างความอุ่นใจให้คุณ และครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิต

  • รับความคุ้มครองโรคร้ายที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
  • รับเงินก้อน 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา
  • รับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพักฟื้นที่อาจส่งผลกระทบกับรายได้
  • รวมผลประโยชน์สูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*
  • รับสิทธิสมาชิกโครงการ AIA Vitality เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 25% และสิทธิประโยชน์มากมาย
  • ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มค่าเพียง 1,970 บาท/ปี** สำหรับความคุ้มครอง 1,000,000 บาท


แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติม สำหรับซื้อแนบประกันชีวิตหลัก
**คำนวณจากเพศชาย อายุ 30 ปี

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer