ทั่วไปบทความโรคมะเร็งประกันชีวิตประกันลดหย่อนภาษี

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี  
  • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
     
  • กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP
  • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*  
สอบถามข้อมูล ผ่าน Line กดลิ้งค์
https://lin.ee/RHJEFBt

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer