ทั่วไป

AIA H&S EXTRA (new standard)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

AIA H&S EXTRA (new standard) | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 85 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี

• เจ็บเล็กเจ็บน้อยก็หายห่วง เพราะคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
• คุ้มยิ่งกว่า เพราะหากไม่เคลมมีเงินคืน
• คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่การเจ็บป่วยก็ยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard) จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer