ทั่วไป

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (AIA Health Saver) คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย

AIA Health Saver | ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (AIA Health Saver)

คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย

คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย
ระยะเวลาคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย ตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer