ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมาจ่ายสูงสุด 25 ล้านบาท เบิ้ล โรคร้ายแรง* ให้เป็น 2 เท่า จาก 25 ล้าน เป็นสูงสุด 50 ล้านบาท AIA Vitality บริการ Medix
AIA Vitalityทั่วไปประกันชีวิตประกันสุขภาพสมัครร่วมงานกับเรา

เจ็บป่วยแค่ไหน…ก็แฮปปี้ได้ เพราะ AIA Health Happy เหมา เบิ้ล คุ้ม

เจ็บป่วยแค่ไหน…ก็แฮปปี้ได้ เพราะ AIA Health Happy เหมา เบิ้ล คุ้ม
เหมา – ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 25 ล้านบาท 
เบิ้ล – โรคร้ายแรง* รับความคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า จาก 25 ล้าน เป็นสูงสุด 50 ล้านบาท
 คุ้ม – ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ รับส่วนลดค่าเบี้ยสุดคุ้มสูงสุด 15% .
พิเศษ! บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix** พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และดูแลตลอดการรักษา จากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก 
สมัครเลย 097-4492655
ดาวน์โหลดโบรชัวร์


ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต นักวางแผนทางการเงิน

สอบถามข้อมูล ผ่าน Line กดลิ้งค์
https://lin.ee/RHJEFBt

เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ ดีอย่างไร?

ผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย¹ สูงสุด 25 ล้านบาท/รอบปีกรมธรรม์

เป็นประกันสุขภาพที่ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ครอบคลุมทุกโรค และไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง⁴ ด้วยผลประโยชน์สูงสุด 25 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า² กรณีเป็นโรคร้ายแรง³

หมดห่วงเมื่อเป็นโรคร้ายแรง (อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น) รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเป็นสูงสุด 50 ล้านบาททันที รวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

อุ่นใจทุกครั้งที่พบแพทย์ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์ ไม่ต้องซื้อเพิ่ม (เฉพาะแผน 25 ล้านบาทเท่านั้น)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

แบบประกันสุขภาพที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เอไอเอพร้อมรับประกันสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่อายุ 6-75 ปี สำหรับทุกกรมธรรม์ใหม่ ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

¹ ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวด 1-13 และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
² ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง ตามคำนิยามที่กำหนดในบันทึกสลักหลัง
³ โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง มีดังนี้ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack), โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke), การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery), โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer), การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation), และการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
⁴ การรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาลและการปรึกษาแพทย์ ไม่เกิน 365 วัน และสำหรับหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังออกจากการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง


https://www.youtube.com/embed/P9RQAI7covg

แบบประกันสุขภาพเอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผน 1 ล้าน 5 ล้าน 15 ล้าน 25 ล้าน

 

หมายเหตุ

+ อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันโดยย่อ

+ อ่านเพิ่มเติม – ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

 

แบบอื่นที่น่าสนใจ

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมาจ่ายสูงสุด 25 ล้านบาท เบิ้ล โรคร้ายแรง* ให้เป็น 2 เท่า จาก 25 ล้าน เป็นสูงสุด 50 ล้านบาท AIA Vitality บริการ Medix