AIA Vitality

เอไอเอ ไวทัลลิตี้

โครงการเพื่อสุขภาพซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้สุขภาพของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันภัย