อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ ของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ

 รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน และ อัตราค่าห้องพยาบาลรวมค่าอาหาร ,ค่าพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลต่อ 1 วัน

Read more