มะเร็ง ช่องปาก

มะเร็งช่อง ปาก หมายถึง มะเร็งของริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก พื้นปากและ เพดานแข็ง ปัจจัยเสี่ยง * 90% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา 15 เท่า *

Read more