มะเร็งต่อมธัยรอยด์

เป็นมะเร็งที่พบ บ่อยในเด็กและในผู้หญิงอายุ 30-40 ปี ปัจจัยเสี่ยง * ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ * มีประวัติครอบครัว อาการ * เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว * ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก * มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต การวินิจฉัย * การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ

Read more