มะเร็งทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

ระบบทางเดิน ปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ประกอบด้วย 1. ไต กรวยไต และท่อไต 2. กระเพาะปัสสาวะ 3. ต่อมลูกหมาก 4. อวัยวะเพศชาย หรือองคชาติ หรือลึงค์ 5. ลูกอัณฑะ 6. ถุงอัณฑะ มะเร็งที่พบบ่อย

Read more