Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2019

อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นความจริงที่สำคัญ สุขภาพของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ การลงทุนสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี จากผลสำรวจของโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2018 พบว่า องค์กรในประเทศไทยต้องสูญเสียเวลาการทำงานของพนักงานเฉลี่ย 73 วันต่อคน/ปี* สำหรับพนักงานเอง การเข้าร่วมในโครงการ The

Read more