การตรวจหา

บทความโรคมะเร็ง

การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

การตรวจค้นหามะเร็ง ระยะเริ่มแรก เป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปในผู้ที่มี อาการปกติ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย ซึ่ง อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ทั้งนี้เพื่อหวังผลในการรักษา เนื่อง จากโรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากพบในระยะเริ่มแรก หรือยิ่งพบโรคได้ เร็วเพียงใด ชีวิตก็ปลอดภัยมากขึ้นเพียงนั้น การตรวจค้นหามะเร็งระยะ เริ่มแรก มีหลักการดังนี้ 1. การสอบถามประวัติโดยละเอียด

Read More