ลดการเสี่ยง

บทความโรคมะเร็ง

ข้อพึงปฏิบัติ 12 ประการเพื่อการป้องกันและลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ประการเพื่อการป้องกัน 1. รับประทานผักตระกูลกะหล่ำให้มาก เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักคะน้า หัวผักกาด บรอคโคลี่ ฯลฯ เพื่อ ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ส่วนปลาย กระเพาะอาหาร และอวัยวะระบบทางเดินหายใจ 2.รับประทาน อาหารที่มีกากมากเช่น ผัก ผลไม้ ข้าว

Read More