โภชนาการ

บทความโรคมะเร็ง

โภชนาการกับโรคมะเร็ง

จากการศึกษาพบว่า อาหารอาจมีส่วนสัมพันธ์ กับการเกิดโรคมะเร็งได้ประมาณ 30-50% แต่ในขณะเดียวกันอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช และ เครื่องเทศต่างๆ ก็มี คุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก โภชนาการ จึงเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ อาหารที่มีความเสี่ยง สูงต่อการเกิดมะเร็ง 1.อาหารที่มีราขึ้นโดยเฉพาะราสีเขียว-สีเหลือง 2.อาหารไขมันสูง

Read More