โปรโมชั่น

ทั่วไปโปรโมชั่น

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการชำระเบี้ย 2565

วิธีดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย บนเว็บไซต์ iservice.aia.co.th ผ่านช่องทาง Google Chrome, Safari, Internet Explorer กรณีที่ AIA iServices เข้าไม่ได้เนื่องจาก อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ไม่ตรงกับข้อมูลตอนที่ทำประกัน โปรดโทรเพื่อเข้าแก้ไขที่ 1581 หรือให้โทรเข้าเบอร์ 02 353 8486

Read More